Bankkrisen Euroområdets bankövervakande organ välkomnar åtgärderna från schweiziska myndigheter för att säkra den finansiella stabiliteten. Det skriver Single Resolution Board (SRB), European Banking Authority (EBA) and ECB:s Banking Supervision i ett gemensamt uttalande på måndagen.

”Europas banksektor är motståndskraftig, med robusta nivåer av kapital och likviditet”, skriver de.

Det resolutionsramverk som tagits fram inom EU, efter rekommendationer från Financial Stability Board i spåren av finanskrisen, har skapat en ordning för att hantera hur aktieägare och kreditorer till problemfyllda banker ska ta förluster.

I första hand ska aktiekapital (common equity instruments) absorbera förlusterna, och först därefter ska

Additional Tier One (AT1-obligationer) ta förluster.

Detta tillvägagångssätt har på ett konsekvent sätt tillämpats tidigare och kommer att fortsätta att guida agerandet hos SRB och ECB:s bankövervakande gren vid krisinterventioner.

AT1 är och kommer att förbli en viktig komponent i kapitalstrukturen i europeiska banker, skriver de.

I spåren av helgens besked att UBS köper Credit Suisse har det också meddelats att innehavare av AT1-obligationer i Credit Suisse fått sina innehav nedskrivna till noll, vilket väckt kritik på flera håll.

Obligationstypen AT1 tillhör en kategori som kallas ”contingent convertible”, ”coco-obligationer”, och har konstruerats för att minska risken för att skattebetalare ska behöva bekosta räddningen av systemviktiga storbanker.

SRB etablerades 2015 som en del av bankunionen och systemet för resolution.