ECB Europeiska centralbankens råd beslutade vid torsdagens möte att lämna räntorna och programmet för tillgångsköp oförändrade.

Styrräntan – lägsta anbudsräntan vid refinansieringsförfarandet – ligger därmed kvar på 0,00 procent. Depositräntan lämnades oförändrad på -0,50 procent.

Väntat var oförändrade räntor, enligt Trading Economics konsensusprognos.

ECB lämnar storleken på QE-programmet Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) oförändrat vid 1.850 miljarder euro, och programmets genomförandetid är fortsatt minst till och med mars 2022.

Baserat på en bedömning om de finansiella förhållandena och inflationsutsikterna så anser rådet att PEPP-köpen kan göras i en något långsammare takt än tidigare två kvartal (tidigare formulering var ”betydligt högre takt än i början av året”).

ECB upprepar att tillgångsköpen under det tidigare QE-programmet (APP) fortsätter i en månadstakt om 20 miljarder euro. APP-köpen kommer att ske så länge som krävs för att stärka den ackommoderande inverkan från räntorna, och upphöra kort innan ECB börjar höja räntan.

ECB kommer också att fullt ut återinvestera förfallna obligationer under en utdragen period efter att de har börjat höja räntorna.

ECB upprepar även den framåtblickande guidningen. Räntorna kommer att vara på nuvarande eller lägre nivåer tills ECB-rådet ser att inflationen når 2 procent långt före slutet på prognoshorisonten och uthålligt för resten av prognoshorisonten, och rådet bedömer att realiserade framsteg vad gäller underliggande inflation är tillräckliga för att vara förenliga med att inflationen stabiliseras på 2 procent på medellång sikt. Detta kan också innebära en övergående period under vilken inflationen är ”måttligt över målet”.

Inte tapering utan ”rekalibrering”

Det ECB gör nu är ”inte tapering”, utan rekalibrering tillgångsköpsprogrammet PEPP.

Det sade ECB-chefen Christine Lagarde vid en presskonferens efter ECB:s räntebesked på torsdagen.

På en fråga om hur diskussionen kring att minska tillgångsköpen svarade hon att ”vi gör inte tapering”.

”Det vi gör är att rekalibrerar PEPP, precis som vi gjort tidigare, vi har sett på finansieringsförhållandena och bedömt att de är fortsatt gynnsamma”, sade hon.

Lagarde tillade att ECB ser en tydlig förbättring på många fronter.

Hon sade att beslutet om rekalibrering av PEPP var enhälligt och tillade att de inte har diskuterat vad som sker därefter.

När de kalibrerar obligationsköpen tittar ECB på ”hela universum” för obligationer.

ECB-chefen sade att ”vi är rätt långt ifrån att avsluta obligationsköpen och att höja räntorna”.