East Capital Explorer delar ut

Publicerad 2011-02-16 08:21

Investeringsbolaget East Capital Explorer ökar vinsten. Bolaget delar nu ut pengar till aktieägarna.

East Capital Explorer redovisar en nettovinst på 38 miljoner euro, motsvarande 332,6 miljoner kronor, för fjärde kvartalet. Det kan jämföras med vinsten på 19 miljoner euro motsvarande period året före.

Substansvärdet, bolagets nettoförmögenhet, uppgick vid årsskiftet till 12,33 euro per aktie, en ökning med 25,9 procent på ett år.

Styrelsen föreslår att nu börja betala utdelning. Ägarna föreslås få 0,80 kronor per aktie.

TT