”Investmentbolaget bör läggas ner”

Publicerad 2014-04-10 08:13

Aktie Ett av börsens investmentbolag har en havererad affärsidé och det pågår en värdeförstöring i bolaget. Därför bör det likvideras, menar tidningen Aktiespararen.

Det handlar om East Capital Explorer och tidningen skjuter främst in sig på de avgifter det noterade East Capital Explorer, Ecex, måste betala till det via ägarleden besläktade fondbolaget East Capital som förvaltar börsbolagets tillgångar.

Dessa avgifter ligger på 2 procent i fast avgift plus en prestationsbaserad del om 20 procent av överkastningen från investeringar som avkastat mer 8 procent under ett år. Avgifterna beräknas på basis av varje enskild investering, inte på den sammantagna utvecklingen.

”Avgifterna blir höga för att man firar segrar men blundar för förluster”, skriver Aktiespararen.

Aktieägarna i Ecex bör enligt tidningen ha ett avkastningskrav på minst 7 procent med tanke på risken på de marknader bolaget investerar – forna Sovjetstater och Östeuropa.

”Om Ecex klarar 8 procent (i avkastning; red:s anmärkning) före avgifter om 4 procent får vi en årlig underprestation, eller värdeförstöring, på 3 procent”, exemplifierar tidningen.

Avgifterna, och strukturen med att Ecex matar kapital till fondförvaltaren East Capital enligt ett avtal som sträcker sig fram till 2032, har enligt Aktiespararen gjort att substansrabatten nu ligger på 40 procent i Ecex.

Den rabattnivån gör visserligen att nytillkomna aktieägare har en chans till acceptabel avkastning. Men det blir, argumenterar tidningen, en tålamodsprövande resa och kraftig kursuppgång kommer först om och när en avveckling av bolaget inleds.

Aktiespararna förordar därför en försäljning av tillgångarna och en utskiftning av kapitalet till ägarna.

”Detta skulle ge en värdeökning för aktien med 60 procent, från runt 50 kronor till 100 procent av substansvärdet på runt 80 kronor”, heter det i artikeln.

Men några signaler om att bolaget överväger en avveckling finns inte. Här pekar Aktiespararen på att fondbolaget och dess delägare successivt köpt aktier i bolaget och nu har ett innehav på 23 procent. Och en avveckling skulle rycka ”undan mattan för lukrativa avtal till förvaltaren”, resonerar tidningen.

I anslutning till analysen replikerar Ecex på den kritik som framförs. Ecex vd Catharina Hagberg skriver bland annat att det är både felaktigt och misskrediterande att insinuera att bolagets upplägg går ut på att berika fondbolaget East Capital och att avgiftsstrukturen inte skiljer sig från andra förvaltare.