E-handel för Kronofogden

Publicerad 2010-06-28 09:34

Genom försäljning av utmätt gods över nätet kan prisnivåerna drivas upp rejält. Det tror Kronofogden, som överlämnat ett förslag om nya regler för försäljning till regeringen.

När regeländringarna genomförs räknar myndigheten med att elektroniska auktioner, e-auktioner, blir den dominerande metoden för försäljning av saker som utmätts för att betala skulder.

”I kombination med en effektivare marknadsföring bör detta ge en ökning av prisnivåerna med 10 till 20 procent”, skriver Kronofogden i ett pressmeddelande.

Totalt beräknas förslaget förbättra utfallet av Kronofogdens försäljningar med cirka 40 miljoner kronor per år.

TT