Dystert för BE Group

Publicerad 2013-02-08 08:12

BE Group, som sysslar med handel med stål och aluminium, rapporterar en förlust för det fjärde kvartalet. Bolaget ska nu dra ner personalstyrkan.

BE Group redovisar ett ebit-resultat på -42 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2012.

Analytikerna hade räknat med ett ebit-resultat på i genomsnitt 1,7 miljoner kronor, enligt SME Direkts sammanställning inför rapporten.

Försäljningen uppgick till 998 miljoner kronor för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 1.042 miljoner kronor.

Styrelsen föreslår en utdelning om 0:00 kronor per aktie för helåret (0:25). Analytikerna väntade en utdelning om i snitt 0:00 kronor.

BE Groups vd Kimmo Väkiparta kommenterar rapporten för fjärde kvartalet 2012:

” Trenden från de närmast föregående kvartalen med en generell avmattning i efterfrågan har bestått under fjärde kvartalet. Vi har också haft en kraftigare säsongsmässig avmattning än normalt. Tonnaget har minskat med 14 procent och tillsammans med lägre priser förklarar det resultattappet”, skriver han i rapporten.

Efter kvartalets slut har BE Group inlett förhandlingar om personalreduktion för att stärka konkurrenskraften. Åtgärderna berör ca 140 heltidstjänster i Sverige och Finland och beräknas ge en årlig kostnadsreduktion på cirka 65 MSEK.