Dyrare att bo på hotell

Publicerad 2022-07-13 09:25

Resor Hotellpriserna ökar i Sverige. Inte minst i Stockholm, där priserna ökat med 63 procent på ett år, enligt Stockholms Handelskammare.

Inflation och skrotade pandemirestriktioner. Det är huvudförklaringen till att hotellpriserna skjutit i höjden i år.

Ett hotellrum i Stockholm, som kostade 866 kr för ett år sedan, kostar i dag 1 415 kr, en ökning med 63 procent. Även jämfört med tiden före pandemin har det blivit lite dyrare – 6,5 procent. Det visar nya siffror som Stockholms Handelskammare tagit fram via Benchmarking Alliance.

Samma mönster finns i hela landet. På riksnivå var dock prisfallet mindre under pandemin och ökningen större i förhållande till den förpandemiska nivån. Under juni 2022 var de genomsnittliga rumspriserna i Sverige 11 procent högre jämfört med juni 2019. Jämfört med juni ifjol har priserna ökat med 37 procent. 

–Trots att hotellen inte är bland de värst drabbade av globala kostnadsökningar sticker priserna uppåt även inom hotellbranschen. Beläggningsgraden är numera samma som före pandemin, men det är inte osannolikt att branschen åker på en efterfrågedipp när företag och privatpersoner får mindre pengar samtidigt hotellnätterna blir dyrare, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms handelskammare. 

Hotellnäringen som helhet har hög beläggning i sommar. Under juni månad 2022 uppgick de totala logiintäkterna i Sverige till 2,3 miljarder kronor, 17 procent högre jämfört med motsvarande månad 2019. Hotellnäringens logiintäkter utanför Stockholm ökade med hela 23 procent jämfört med juni 2019, vilket kan jämföras med stockholmshotellens mer blygsamma uppgång på 8 procent.

Hotellpriser, genomsnitt, kr

         År Sverige Stockholm
2019 1166 1328
2020 832 791
2021 904 866
2022 1239 1415

Källa: Stockholms handelskammare.