Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultatet om 106 miljoner kr (124) för det tredje kvartalet i det brutna räkenskapsåret. Ett av Infront sammanställt snittestimat, baserat på upp till fem analytikerprognoser, indikerade ett justerat ebita-resultat om 96,2 miljoner kr.

Rörelseresultatet landade på 52 miljoner kronor (78). På denna punkt indikerade snittestimatet 48 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 3.271 miljoner kr (3.169) och den organiska försäljningstillväxten var 1,3 procent. Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 3.188 miljoner kr och en organisk tillväxt på -0,4 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 15,1 procent (16,8), mot väntade 15,2 procent.

”Återgång till stabilt läge”

Coronapandemin är förvisso inte över men Dustin bedömer att en återgång till ett mer stabilt och normalt marknadsläge kommer ske under senare delen av 2020.

Det skriver vd Thomas Ekman i rapporten för räkenskapsårets tredje kvartal (mars-maj).

”Marknadsutvecklingen på kort sikt är svårbedömd. Vi skönjer en bättre marknad i takt med att lättnader införs i myndigheternas restriktioner”, kommenterar vd:n.

Dustins justerade ebita-marginal minskade till 3,1 procent under det gångna kvartalet (3,9). Nedgången hänvisas främst till en förändrad försäljningsmix och en lägre tillväxt.

Svag projektrelaterad försäljning

Thomas Ekman pekar också på en ökad andel försäljning inom offentliga avtal och en högre andel bashårdvara med låg marginal. Försäljningen av projektrelaterade tjänster och kundanslutning av nya tjänster med hög marginal har varit ”svag” då kundernas kontor hållits stängda, påpekas det.

 

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.