DUSTIN: SER LÄGRE ORGANISK TILLVÄXT KOMMANDE KVARTAL - VD

2022-10-11 10:18:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) IT-återförsäljaren Dustin bedömer att den organiska tillväxten under kommande kvartal kommer att bli lägre, jämfört med de tidigare tillväxttalen på 15-20 procent.

Det säger Dustins avgående vd Thomas Ekman i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt, strax efter att Dustin redovisat sin bokslutsrapport för det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

"Vi tror att vi kommer att ha lite svagare tillväxt än den vi har sett de senaste två åren då vi har haft stark tillväxt. Hur det kommer att bli är beroende av hur marknaden utvecklas framöver", säger han och hänvisar delvis till tuffare jämförelsetal efter ett par år med stark tillväxt.

För det fjärde kvartalet var Dustins organiska tillväxt 15 procent, jämfört med 22 procent under motsvarande kvartal föregående räkenskapsår. För helåret 2021/2022 var den organiska tillväxten 11,4 procent (10,3).

Enligt Thomas Ekman finns tillväxten kvar i marknaden och för Dustin, men påpekar i sammanhanget att bolaget har sett att en ökad osäkerhet kring konjunkturutvecklingen haft en negativ påverkan för utvecklingen bland de små och medelstora bolagen.

"Som vid tidigare konjunkturnedgångar är de mindre bolagen först att reagera, men de är också snabbast med att komma tillbaka när konjunkturen förbättras", säger han.

Vad gäller lönsamheten har försäljningsmixen, med en högre andel standardhårdvara med lägre marginal, fortsatt att påverka negativt under det fjärde kvartalet (juni-augusti).

Thomas Ekman ser dock ljuspunkter vad gäller marginalutvecklingen framöver.

"Vi ser en liten förbättring, det finns ljus i den tunneln. Situationen för pc och mobiltelefoner är ganska normaliserat och tillgängligheten för mer avancerad hårdvara som typiska Cisco-produkter har utvecklats positivt. Vi kunde se lite av det i det fjärde kvartalet, men inte så mycket än", säger han.

Den justerade ebita-marginalen fjärde kvartalet sjönk till 3,5 procent (4,7), men förbättrades marginellt jämfört med tredje kvartalets marginal på 3,4 procent.

Kan marginalen fortsätta förbättras framöver?

"Ja, det tror jag. Vi bär fortfarande kostnader för integrationen och nu har vi identifierat ytterligare synergier som ger oss en effektivare organisation och struktur. Med den tillväxten och storleken vi har, med en bredare portfölj och mer balanserad försäljning bör det också gynna marginalen."

På tisdagsmorgonen meddelade också Dustin att Thomas Ekman lämnar som vd för att bli vd på Dustins största ägare Axel Johnson.

Kommer du att ta en plats i Dustins styrelse?

"Det är upp till valberedningen. Men jag är öppen för att göra det", säger Thomas Ekman.Direkt-SE