Vinsten rasar för Dustin

Publicerad 2015-07-07 08:08

Rapport It-grossisten Dustins vinst är mindre än en tredjedel av vad den var under motsvarande period förra året.

It-grossisten Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 39 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2015 (136). Resultatet per aktie uppgick till 0:51 kronor (2:05).

Jämförelsestörande poster uppgick till -15 miljoner kronor (100).

Omsättningen uppgick till 1.919 miljoner kronor (1.902) och bruttomarginalen till 14,2 procent (13,6).

Ebita-resultatet blev 82 miljoner kronor (80).

IDC spår svag marknadsutveckling

Dustin skriver i sin rapport att branschorganisation IDC bedömer att den svaga marknadsutveckling under inledningen av 2015 kommer att bestå under Dustins fjärde kvartal.

Det framgår av delårsrapporten för Dustins tredje kvartal, mars-maj, i det brutna verksamhetsåret 2014/15.

”Tillväxten inom vårt fokusområde små och medelstora företag var i relation till marknaden fortsatt god under tredje kvartalet och i linje med andra kvartalet. Det förklaras främst av en fortsatt stark onlineförsäljning, vilket utgör basen i vår verksamhet”, skriver Dustins vd Georgi Ganev i en kommentar.

Dustin har varit mer selektiv avseende nya affärsmöjligheter inom stora företag och offentlig sektor.

”Det har till viss del hämmat vår tillväxt, men å andra sidan medfört en för oss bättre försäljningsmix och högre bruttomarginal”, skriver Georgi Ganev.

Under det tredje kvartalet uppgick bruttomarginalen till 14,2 procent, jämfört med 13,6 procent motsvarande kvartal föregående år.

Dustins vd uppger att strategin att prioritera lönsamhet före volym ligger fast.