DUSTIN: PRISPRESS OCH KOSTNADSINFLATION TYNGDE MARGINAL 1 KV

2023-01-11 08:14:54

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-återförsäljaren Dustin har märkt av tydligt avvaktande utveckling i vissa av bolagets kundsegment under det första kvartalet (september-november) i verksamhetsåret 2022/2023.

Det skriver Dustins avgående vd Thomas Ekman i rapporten för det första kvartalet.

"Tillgången på standardhårdvara har ökat markant och drivit viss prispress i marknaden, vilket tillsammans med märkbar kostnadsinflation påverkat marginalutvecklingen i kvartalet", skriver han.

Bruttomarginalen uppgick till 13,5 procent (15,4) i kvartalet. Dustin hänvisar marginalförsämringen främst till en betydande utbudsdriven prispress.

"Detta har i kombination med större kundspecifika utrullningar och därmed en förändrad försäljningsmix med en hög andel standardhårdvara med låg marginal och en ökad andel försäljning inom LCP tyngt utvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år", skriver Thomas Ekman.

Första kvartalets justerade ebita-marginal sjönk till 3,0 procent (5,2).

"Vi ökar nu vårt kostnadsfokus ytterligare för att anpassa verksamheten till rådande konjunkturläge", skriver Dustin-vd:n.

Han uppger också att Dustin har initiativ på plats för att under kommande kvartal minska bolagets rörelsekapital och därmed sin skuldsättning, genom minskat lager kopplat till större förväntade utleveranser.

Integrationen av Centralpoint och Vincere fortskrider planenligt och all verksamhet i Benlelux verkar nu under varumärket Dustin, uppger bolaget.

Dustin upprepar att de totala synergierna om cirka 200-220 miljoner kronor beräknas ge full effekt i verksamhetsåret 2023/24, varav huvuddelen under senare delen av innevarande verksamhetsår.Direkt-SE