Dustin ökar vinsten

Publicerad 2018-01-10 09:03

Rapport IT-återförsäljaren Dustin ökade vinsten samtidigt som omsättningen steg rejält.

Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat om 131 miljoner kronor för det första kvartalet (116), vilket gav en justerad ebita-marginal på 5,1 procent (5,1).

Bruttomarginalen ökade till 15,6 procent (14,9). Omsättningen uppgick till 2.592 miljoner kronor (2.284).

Det rapporterade rörelseresultatet på 109 miljoner kronor (98) för kvartalet inkluderar jämförelsestörande poster om -3 miljoner (-2) som avser förvärvsrelaterade kostnader.

Resultat efter skatt blev 76 miljoner kronor (68) och resultatet per aktie före utspädning uppgick till 1:00 kronor (0:89).

Tillväxt i linje eller över målen

Dustin har haft en positiv inledning på det nya året, där omsättningen steg med 13,5 procent, varav 8,8 procent organiskt, och det justerade ebita-resultatet förbättrades till 131 miljoner kronor (116).

”Samtliga tre segment levererade en organisk tillväxt i linje med eller över vårt finansiella mål”, skriver nytillträdde vd:n Thomas Ekman i delårsrapporten.

Han säger att Dustins strategi ligger fast och att bolaget har en tydlig och ”realiserbar” plan för att nå sina finansiella mål som är följande:

Att över en konjunkturcykel nå en årlig organisk tillväxt om 8 procent.

Ebitda-marginalen ska öka över tid för att på medellång sikt uppgå till mellan 5 och 6 procent.

Att ha en nettoskuldsättning på 2,0-3,0 gånger justerad ebitda för senaste tolvmånadersperioden.