Dustin ökar vinsten

Publicerad 2017-10-18 08:09

Rapport Dustin redovisar en rejäl vinstökning. Omsättningen ökade också och it-återförsäljaren vill höja utdelningen till aktieägarna.

Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 48,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2017 (25,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:64 kronor (0:33).

Det justerade ebita-resultatet blev 91,9 miljoner kronor (80,7) samtidigt som rörelseresultatet landade på 73,7 miljoner kronor (64,7).

Omsättningen uppgick till 2.262 miljoner kronor (1.952) och den organiska försäljningstillväxten var 12,2 procent.

Bruttomarginalen uppgick till 14,3 procent (15,3).

Styrelsen föreslår att en utdelning på 2:80 kronor per aktie (2:40) lämnas för verksamhetsåret 2016/2017.

”Tar betydande marknadsandelar”

Dustins bedömning är att bolaget tar betydande marknadsandelar på sin adresserbara marknad.

Det skriver Dustins avgående vd Georgi Ganev i rapporten för det fjärde kvartalet.

Bolaget redovisade en organisk tillväxt på 8,6 procent för verksamhetsåret 2016/2017, som sträckte sig till och med augusti, efter att för det fjärde kvartalet ha nått en organisk tillväxt på 12,2 procent.

Försäljningen utvecklades positivt för samtliga kundgrupper inom företagssegmentet, heter det i rapporten. Försäljningen till B2B-segmentet som helhet ökade med 13,8 procent organiskt i fjärde kvartalet.

”Vi känner oss trygga i att över tid bibehålla en organisk tillväxttakt i nivå med vårt finansiella mål”, skriver Georgi Ganev i rapporten.

Det finansiella målet är en organisk tillväxt på 8 procent över en konjunkturcykel.

Samtidigt står bolaget fast vid målet att på medellång sikt nå en justerad ebita-marginal på 5-6 procent, med stöd i förvärv och egna initiativ på tjänstesidan samt en ökande andel egna märkesvaror.

För det fjärde kvartalet redovisade Dustin en justerad ebita-marginal på 4,1 procent (4,1), vilket gav en marginal för verksamhetsåret på 4,6 procent (4,7).

Bruttomarginalen sjönk till 14,3 procent (15,3) under fjärde kvartalet, vilket bolaget delvis förklarar med en mix i försäljningen med en hög andel klientförsäljning med lägre marginal.

Dustin upprepade även målsättningen om att addera 3-5 förvärv per år.