Dustin förbättrade resultatet

Publicerad 2016-01-19 08:07

Rapport It-grossisten Dustin mer än fördubblade resultatet efter skatt under det senaste kvartalet.

Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 77 miljoner kronor för det första kvartalet i räkenskapsåret 2015/2016 (32). Resultatet per aktie uppgick till 1:01 kronor (0:48).

Omsättningen uppgick till 2.124 miljoner kronor (2.068) och bruttomarginalen till 14,8 procent (14,2). Den organiska tillväxten var 2,5 procent.

Rörelseresultatet landade på 87 miljoner kronor (69) samtidigt som det justerade rörelseresultatet uppgick till 105 miljoner (97).