Dustin vänder till vinst

Publicerad 2015-10-14 09:02

Rapport It-grossisten Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 29,5 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2015 (-20,4). Resultatet per aktie uppgick till 0:39 kronor (-0:31).

Omsättningen uppgick till 1.759 miljoner kronor (1.637) och bruttomarginalen till 14,2 procent (14,6).

Ebita-resultatet blev 67 miljoner kronor (70).

En utdelning om 1:70 kronor per aktie föreslås för helåret 2015 (0:00).