Dustin Group AB: Johan Karlsson ny VD och koncernchef för Dustin

2023-02-02 07:55:00

- Johan har lång erfarenhet och gedigen kunskap om Dustin och marknaden bolaget verkar på. Han har tagit stor del i att utveckla Dustins strategi och är med sitt starka ledarskap rätt person att med kontinuitet fortsätta leda bolaget framåt, säger Mia Brunell Livfors, styrelseordförande Dustin.

- Jag ser fram emot att tillsammans med alla fantastiska medarbetare på Dustin fortsätta leverera på vår strategi och utveckla bolaget för att ytterligare stärka vår position på marknaden. Kombinationen av den interna kompetensen och de underliggande marknadstrenderna ger oss rätt förutsättningar för långsiktigt lönsam tillväxt, säger Johan Karlsson, tillträdande VD Dustin.

- Jag tycker det är väldigt roligt att Johan med sitt starka kommersiella fokus, nyfikenhet och kännedom om bolaget är den som tillsammans med alla medarbetare fortsätter utveckla Dustin, säger Thomas Ekman, VD Dustin 

Rekrytering av en ny CFO startar omedelbart.

Kontaktperson:

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Denna information är sådan information som Dustin Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 februari 2023 kl 07:55 CET.

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2021/22 uppgick till cirka 23,6 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 500 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Cision