Dustin Group AB: Inbjudan till presentation av Dustins delårsrapport den 11 januari

2022-12-30 11:00:00

CEO Thomas Ekman och CFO Johan Karlsson presenterar resultatet för det första kvartalet 2022/23 och svarar på frågor. Telekonferensen hålls på engelska. Presentationsmaterialet kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen www.dustingroup.com under Investerare https://www.dustingroup.com/sv/reports innan konferensen börjar.

Dustin Group publicerar delårsrapport samma morgon, kl 08:00 CET.

Om du önskar delta via webcasten gå in på nedan länk.
https://ir.financialhearings.com/dustin-group-q1-2023 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fir.financialhearings.com%2Fdustin-group-q1-2023&data=05%7C01%7Ceva.ernfors%40dustin.se%7Ca53400899dbd4b54a7a808dae1cb0153%7Ce50f2ec7cfc143f29aef956fdbd5b860%7C0%7C0%7C638070559266333201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=LKJ8QjQNlXxqp1%2BgkEUn3yXFWHDT5wUQWK56YyEeCQ8%3D&reserved=0)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
https://conference.financialhearings.com/teleconference/?id=5006015 (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fconference.financialhearings.com%2Fteleconference%2F%3Fid%3D5006015&data=05%7C01%7Ceva.ernfors%40dustin.se%7Ca53400899dbd4b54a7a808dae1cb0153%7Ce50f2ec7cfc143f29aef956fdbd5b860%7C0%7C0%7C638070559266333201%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C7000%7C%7C%7C&sdata=eD0nDm51md0ykB8uG4sxk26D%2BhBveE7ZfS3L34ovt5k%3D&reserved=0)
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Sätterström, IR-ansvarig: fredrik.satterstrom@dustin.se0705 10 10 22

Eva Ernfors, Informationschef: eva.ernfors@dustin.se,070 258 62 94

Om Dustin

Dustin är en ledande onlinebaserad IT-partner i Norden och Benelux. Vi hjälper våra kunder att vara i framkant genom att förse dem med rätt IT-lösning för deras behov.

Vi erbjuder cirka 280 000 produkter med tillhörande tjänster till företag, offentlig sektor och privatpersoner. Omsättningen verksamhetsåret 2021/22 uppgick till cirka 23,6 miljarder kronor och mer än 90 procent av intäkterna kom från företagsmarknaden.

Dustin Group har cirka 2 500 medarbetare och är sedan 2015 börsnoterat på Nasdaq Stockholm med huvudkontor i Nacka Strand strax utanför centrala Stockholm. 

Cision