Aktie IT-återförsäljaren Dustin förvärvar Centralpoint som är IT-återförsäljare i Benelux-regionen med en omsättning på cirka 7 miljarder kr under 2020. Köpeskillingen motsvarar drygt 4,3 miljarder kr och finansieras delvis genom att Dustin gör en företrädesemission på 1,2 miljarder kr under andra halvåret. Det framgår av ett pressmeddelande.

Den totala köpeskillingen består av 8,25 miljoner nyemitterade Dustin-aktier och resterande del kontant finansierat genom ökade kreditfaciliteter.

”Med förvärvet av Centralpoint expanderar Dustin sin hemmamarknad och banar väg för fortsatt expansion i Benelux-regionen. Genom att bygga på den nuvarande närvaron i Nederländerna kommer Dustin nu att ta en ledande position i Benelux-regionen, liknande den i Norden med ett lika starkt erbjudande till både SMB- och LCP-segmenten”, skriver bolaget.

Centralpoint hade ett ebita-resultat på cirka 280 miljoner kr 2020.

”Ledande i Benelux-regionen”

”Med Centralpoint blir vi en ledande IT-partner i Benelux-regionen och fortsätter att bygga på vår strategi att kombinera hårdvaru- och mjukvaruförsäljning med ett attraktivt tjänsteerbjudande och hela IT-lösningar. Vi ser stor potential i att bygga på Centralpoints starka position inom större företag och offentlig sektor i kombination med vår nuvarande portfölj av erbjudanden till små- och medelstora företag, och fortsätta att skala vår onlineförsäljning”, säger Dustins vd Thomas Ekman.

Förvärvet är föremål för sedvanliga villkor, inklusive godkännande av den nederländska konkurrensmyndigheten.

God efterfrågan på hårdvara

Efterfrågan på hårdvara har varit god under det andra kvartalet i spåren av ökat hemarbete, samtidigt som brist på komponenter och försenade leveranser påverkat marknaden.

”Vi har dragit fördel av ett proaktivt agerande i våra inköp och vår starka position i värdekedjan, med nära relationer till leverantörer och distributörer, vilket har säkerställt god tillgång på hårdvara”, skriver Dustin vd Thomas Ekman i rapporten för det andra kvartalet (december-februari) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Den fortsatta risken för leveransstörningar är enligt vd:n svårbedömd, samtidigt som efterfrågan väntas vara fortsatt god, ett budskap som även förmedlades i samband med föregående rapport.

Under kvartalet stärkte bolaget sin ebita-marginal till 5,5 procent från 4,3 procent, vilket även var något högre än de 5 procent som analytikerna i Infronts sammanställning hade väntat sig. Thomas Ekman tillskriver förbättringen främst till volymökningen men även ”strategiska initiativ och kostnadsreduceringar”.

”Goda framtidsutsikter”

Bruttomarginalen ökade tack vare en stark försäljning av egna märkesvaror samtidigt som utvecklingen till viss del bromsades av försäljningsmixen med en fortsatt låg andel projektrelaterade installationer och tjänster med högre marginal.

Beträffande framtidsutsikterna skriver vd:n att:

”Trots en i det korta perspektivet svårbedömd marknadsutveckling vad gäller tillgång på hårdvara ser vi goda möjligheter att ytterligare stärka vår marknadsposition framgent.”