DUSTIN: GODA MÖJLIGHETER FORTS EXPANSION, STÄRKT MARG ENL VD

2022-01-12 08:17:04

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dustin har goda möjligheter till fortsatt expansion och stärkta marginaler.

Det skriver Dustins vd Thomas Ekman i rapporten för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

"Vi är väl positionerade för att dra nytta av de starka marknadstrenderna såsom ökad onlinehandel, mobilitet, molntjänster och cybersäkerhet. Den starka tillväxten visar att våra kunder upplever oss som en partner som kan möta höga krav på tillgänglighet", skriver han.

Dustin inledde året med "stark tillväxt", enligt Thomas Ekman. Första kvartalets organiska tillväxt var 11 procent och den justerade ebita-marginalen stärktes till 4,8 (4,6) procent.

Det kan ställas mot Dustins finansiella mål om en organisk tillväxt på 8 procent och en justerad ebita-marginal på 5-6 procent på medellång sikt.

"Tillväxten har drivits av att vi haft god tillgång på hårdvara och mjukvara inom såväl SMB som LCP. Inom båda segmenten har den underliggande efterfrågan varit fortsatt stark drivet av en hög ekonomiskaktivitet", skriver Thomas Ekman.

Framöver ska Dustin fokusera på integrationen av Centralpoint och på att säkerställa att de synergier bolaget har identifierat uppnås. Dustin har tidigare kommunicerat att synergierna väntas uppgå till cirka 150 miljoner kronor årligen, där hälften kommer från försäljningssynergier och hälften från kostnadssynergier.

"Synergierna genereras främst genom ökad försäljning inom SMB, introduktion av våra egna märkesvaror i Benelux samt ökad inköpseffektivitet och minskade omkostnader. Vi räknar med att synergierna till fullo materialiseras 2023/24", skriver Thomas Ekman.Direkt-SE