Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett resultat efter skatt på 70,5 miljoner kr för det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2017/2018 (48,4). Resultatet per aktie uppgick till 0,91 kr (0,64).  

Omsättningen uppgick till 2 524 miljoner kr (2 262) och den organiska försäljningstillväxten var -4,7 procent (+12,2).

Bruttomarginalen uppgick till 16,5 procent (14,3).

Det justerade ebita-resultatet blev 119 miljoner kr (91,9).

Rörelseresultatet landade på 107 miljoner kr (73,7), och innehöll jämförelsestörande poster om 3,6 miljoner (-0,8).

Styrelsen föreslår en utdelning om totalt 239 miljoner kr (213) motsvarande 3,10 kr (2,80) per utestående aktie, före beaktande av utfallet i den föreslagna företrädesemissionen.