Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 229 miljoner kr för det fjärde kvartalet (juni-augusti) i det brutna räkenskapsåret 2020/21. Enligt det av Infront sammanställda snittestimat, baserat på fyra analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 197 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 5.105 miljoner kr och den organiska försäljningstillväxten var 20,5 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 4.805 miljoner kr. Den justerade ebita-marginalen blev därmed 4,5 procent, mot väntade 4,1 procent.

Dustin föreslår en utdelning på 2,21 kr per aktie för räkenskapsåret 2020/21 (2,20). Här låg förväntningarna på 1,82 kr per aktie.

Förväntar god efterfrågan

Dustin förväntar sig en fortsatt god efterfrågan då samhället öppnar upp. Däremot kvarstår risken för störningar i leveranskedjorna. Det skriver vd Thomas Ekman i bokslutsrapporten.

”Efterfrågan på hårdvara har varit fortsatt hög under kvartalet, medan tillgången och leveranstiden för främst kundspecifika produkter påverkats negativt av brist på komponenter såsom processorer och grafikkort”, framhåller Dustin-chefen.

”Stor orderbok trots hög fakturering”

Han påpekar vidare att Dustins ”stora” orderbok från det tredje kvartalet är oförändrad trots hög fakturering, vilket innebär att orderingången varit fortsatt stark.

”Vi har gynnats av vårt aktiva arbete inom inköp och vår starka position i värdekedjan. Det har säkerställt generellt god tillgång på hårdvara och möjlighet till viss lageruppbyggnad för att möta kommande efterfrågan”, skriver Thomas Ekman.