Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultat på 171 miljoner kr för det första kvartalet (september-november) i det brutna räkenskapsåret 2020/2021. Enligt det av Infront sammanställda snittestimat, baserat på fyra analytikers prognoser, väntades ett justerat ebita-resultat på 157 miljoner kr.

Omsättningen uppgick till 3.696 miljoner kronor och den organiska försäljningstillväxten var 8,0 procent.

Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 3.588 miljoner kronor och en organisk försäljningstillväxt på 4,0 procent.

Den justerade ebita-marginalen blev därmed 4,6 procent, mot väntade 4,4 procent.

Dustin ser tydliga tecken på fortsatt god efterfrågan i samtliga kundsegment. Samtidigt flaggar bolaget för att marknadsutvecklingen och risken för störningar i leveranskedjorna fortfarande är svårbedömd i det korta perspektivet.

”Gynnas av digitaliseringstrenden”

”Trots en i det korta perspektivet svårbedömd marknadsutveckling har vi en stark tilltro till vår förmåga att ytterligare stärka vår marknadsposition och lönsamhet”, skriver Dustins vd Thomas Ekman i rapporten för det första kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Coronapandemins andra våg påverkar Dustins verksamhet och bolagets marknader både på kort och på längre sikt.

”Långsiktigt gynnas vi av en stark digitaliseringstrend med ökande onlinehandel och efterfrågan på mobilitet, molntjänster och säkerhet. Vår bedömning är att vi kommer att se en återgång till ett mer normaliserat marknadsläge under mitten av 2021”, skriver Thomas Ekman.

För det första kvartalet redovisar Dustin en organisk omsättningstillväxt på 8 procent och en justerad ebita-marginal som steg till 4,6 procent (4,5).

”Långsiktigt sänkta kostnader”

”Vi har sett en stark utveckling i vår kärnverksamhet vilket i kombination med vårt strategiska arbete för att långsiktigt sänka kostnaderna har resulterat i en tydlig lönsamhetsförbättring”, skriver Dustin-vd:n.

Han uppger vidare att efter en något avvaktande sommarperiod har efterfrågan på bolagets produkter och tjänster tagit fart inom samtliga segment under hösten.

Den organiska tillväxten inom segmenten uppgick till 7,1 procent för SMB under kvartalet, 8,2 procent för LCP och 16,0 procent för B2C.