Rapport IT-återförsäljaren Dustin redovisar ett justerat ebita-resultatet om 154 miljoner kr (143) för det andra kvartalet i det brutna räkenskapsåret.

Rörelseresultatet landade på 160 miljoner kr (146) inklusive jämförelsestörande poster om +23,2 miljoner kr. Dessa poster är främst hänförliga till positiva effekter från justeringar av resultatbaserade tillköpeskillingar i förvärv.

Analytiker har väntat ett rörelseresultat om 146 miljoner kr i snitt, enligt en sammanställning från Bloomberg.

Omsättningen uppgick till 3.215 miljoner kr (3.202) och den organiska försäljningstillväxten var 7,8 procent. Analytikerna hade väntat sig en omsättning på 3.202 miljoner kr.

Bruttomarginalen uppgick till 16,3 procent (15,4).

Resultat efter skatt på 124 miljoner kr för det andra kvartalet 2019 (92). Resultatet per aktie uppgick till 1,41 kr (1,19).