DUSTIN: ÄNDRAD REDOVISNING GAV EFFEKT PÅ OMS -277 MLN KR 3 KV

2022-07-05 08:11:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-återförsäljaren Dustin har under tredje kvartalet ändrat tillämpad redovisningsprincip för intäkter från återförsäljning av vissa programvarulicenser. Ändringen har gjorts mot bakgrund av ett agendabeslut från IASB Interpretation Committee och förändrad branschpraxis.

Det uppger bolaget i rapporten för det tredje kvartalet (mars-maj) i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

"Det innebär att omsättningen redovisas på nettobasis istället för brutto. Justeringen resulterar i att jämförelsetalen har omräknats och effekten på omsättning för det tredje kvartalet uppgick till -277 miljoner kronor (-180)", skriver bolaget.

Bruttoresultatet, rörelseresultatet och resultat före/efter skatt förblir oförändrat.Direkt-SE