DUSTIN: 1 KV TROLIGEN LÄGSTA PUNKT, SER LJUSARE VÅR - VD

2023-01-11 10:12:07

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) It-återförsäljaren Dustins första kvartal (september-november) har varit tufft, då bolagets mindre och medelstora företagskunder (SMB) framför allt i Norden har varit mer avvaktande.

"Hösten 2022 har varit oerhört avvaktande konjunkturellt sett. Det vi sett i tidigare kriser är att en avmattning håller på i tre kvartal och nu är vi i mitten av den, på någon form av lägsta punkt. Troligtvis blir våren ljusare", säger Thomas Ekman i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

Dustin har sett samma mönster som vid tidigare konjunkturnedgångar, men nu har tillväxten dämpats fortare än förväntat och förändringarna i marknaden sker lite snabbare än vad bolaget hade räknat med, enligt Thomas Ekman.

SMB-segmentet agerar snabbare i en konjunkturnedgång och drar ned sina inköp medan reaktionen från stora företag kommer lite senare.

Hur har det sett ut hittills under andra kvartalet (december-februari)?

"Det finns ett något mer positivt sentiment framåt, men det är fortfarande avvaktande", säger Thomas Ekman.

Han påpekar i sammanhanget att vi går in på tredje året med en pandemi och många andra omvärldsfaktorer som påverkat marknaden, vilket gör att Dustinchefen är försiktig i sin framtidsspaning.

"Om vi är mitt uppe i det här så kanske vi får ett kvartal till då det kommer att vara halvstökigt."

Under det första kvartalet tyngdes Dustins marginaler av prispress och kostnadsinflation och den justerade ebita-marginalen sjönk till 3,0 procent (5,2).

Enligt Thomas Ekman vidtar Dustin många åtgärder för att anpassa sig till marknadsläget. Kostnadsbasen dras ned och synergier i samband med integrationen av tidigare förvärv realiseras enligt plan.

Kan ni förbättra marginalen på helåret 2022/2023, jämfört med nivån under det första kvartalet?

"Ja, det kan vi. Jag tror att det här är någon form av lägsta punkt och vi har absolut potential att förbättra marginalen, vi har ju högre mål än så här."

Även tillväxtmässigt har Dustin "mycket mer" att hämta, enligt Thomas Ekman som hänvisar till starka underliggande marknadstrender.

"Vi har en stor potential att vinna affärer i offentlig sektor och vi kan också hitta bättre marginaler i de affärerna. SMB-marknaden går ned ett ganska kort tag och vänder sedan upp igen", säger han.

Dustins organiska tillväxt ökade till 8,5 procent (8,2) under det första kvartalet, vilket var högre än analytikernas snittförväntningar som enligt Infronts sammanställning låg på en organisk tillväxt på 5,6 procent första kvartalet.Direkt-SE