Aktie Durocs dotterbolag Griffine, med verksamhet i Frankrike, inleder en rekonstruktion. Förfarandet innebär att en betydande förlustkälla bortfaller och att Durocs finansiella nyckeltal förstärks pro forma. Det framgår av ett pressmeddelande.

Nedskrivningar av samtliga koncernmässiga värden avseende Griffine har redan genomförts i samband med tidigare kvartalsbokslut. Rekonstruktionen innebär en förbättring av rörelseresultatet proforma med 65 miljoner kronor rullande tolv månader per det andra kvartalet 2023.

Resultatet belastas inte av ytterligare väsentliga kostnader i samband med rekonstruktionen, förutom Durocs kostnader för juridisk rådgivning och andra administrativa kostnader, vilket reserverats med 2 miljoner kronor.

Att Griffine nu inleder rekonstruktionen möjliggör försäljning av hela eller delar av bolaget och dess tillgångarna till en tredje part inom rekonstruktionsförfarandet.