DUROC: SER TYDLIG RESULTATFÖRBÄTTRING 4 KV (OMS)

2021-06-22 06:53:20

(Omsändning: skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industri- och handelskoncernen Duroc har noterat en betydlig resultatförbättring i det fjärde kvartalet i det brutna räkenskapsåret 2020/2021.

Det framgår av ett pressmeddelande efter aktiemarknadens stängning på måndagen.

I samband med att Durocs portföljbolag rapporterat in utvecklingen för april och maj har det framkommit att resultatet väsentligt förbättrats jämfört med motsvarande period föregående år, uppger bolaget.

Det sammanlagda rörelseresultatet och justerad ebit för dessa två månader uppgår till 19,9 miljoner kronor. Verksamheten under innevarande månad följer samma positiva mönster. Samtliga siffror för innevarande period, april-juni 2021, är prelimära och oreviderade.

I bolagets bokslutskommuniké för juli 2019 till juni 2020, genererade bolaget ett rörelseresultat på 10,3 miljoner kronor och en justerad ebit på 19,4 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

"Den starka resultatutvecklingen är främst hänförlig till de långsiktiga åtgärdsprogram som implementerats i bolagen", skriver bolaget gällande utvecklingen.

Duroc uppger sig ha genomfört förbättringar inom produktutveckling, förbättrad produktmix, betydande investeringar i effektivisering såväl som kapacitetsförstärkning, i kombination med god kostnadskontroll.

Även en gradvis normalisering av tillgången, respektive prisbilden, på insatsvaror i produktionen, medger nu en förstärkning av bolagens löpande resultat, heter det.

Flertalet av bolagen i koncernen upplever god efterfrågan på sina produkter och de negativa effekter som Covid-pandemin fört med sig, tycks ha klingat av.

Dock har den franska delen av Cotting Group känt av störningar, främst inom bilindustrin, som har återverkningar på efterfrågan av tekniska textilier.

"Sammantaget indikerar dotterbolagens långsiktiga affärsplaner att Durocs intjäning kommer att förstärkas väsentligt under kommande år", skriver bolaget vidare.Direkt-SE