DUROC: RÖRELSERESULTATET BLEV -12,4 MLN KR 1 KV (22,5)

2022-11-08 08:36:14

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industri- och handelskoncernen Duroc redovisar ett rörelseresultat på -12,4 miljoner kronor (22,5) för det första kvartalet (juli-september) i det brutna räkenskapsåret 2022/2023.

Nettoomsättningen uppgick till 863 miljoner kronor (865). Den organiska tillväxten uppgick till -7 procent.

Duroc meddelade i mitten av september att det konsoliderade rörelseresultat för juli-augusti var tydligt negativt med en omsättning som är närmare 20 procent lägre än den budgeterade.

Bolaget hänvisade då till att kvartalet hade präglats av ett hastigt och kraftigt prisfall på insatsvaror vilket lett till att kunder kortsiktigt men tydligt håller tillbaka sina inköp i avvaktan på att prisbilden ska stabiliseras på en lägre nivå.

Resultatet efter skatt blev -11,1 miljoner kronor (14,8).



Direkt-SE