DUROC: RÖRELSERESULTAT 2 KV TYNGDES AV DOTTERBOLAGET GRIFFINE

2022-08-19 08:40:25

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industri- och handelskoncernen Durocs rörelseresultatminskning för det andra kvartalet påverkades av omfattande förluster i det franska Griffine Enduction, en del av Cotting Group, som för perioden redovisar en förlust om 31 miljoner kronor.

Det skriver vd John Häger i rapporten.

Durocs rörelseresultat kom in på 26 miljoner kronor, att jämföra med 54,4 miljoner kronor för motsvarande period i fjol.

Exkluderas Griffine från koncernen uppgår kvartalets rörelseresultat till 57 miljoner kronor.

"Griffine har drabbats hårt av det rådande omvärldsläget med halvledarbristen som ryckt sönder orderingången vilket lett till ett periodvis mycket lågt kapacitetsutnyttjande, franska arbetsmarknadsregler som i praktiken omöjliggör en snabb kostnadsanpassning, generella kostnadsökningar för råvaror, logistik med mera. Förlusterna har till slut nått en omfattning som gjort att vi flyttat fortsatt finansiering från moderbolaget till lokal finansiering", skriver vd John Häger i rapporten och tillägger:

"Vi utreder förutsättningarna för att i närtid vidta åtgärder som möjliggör att Duroc dekonsoliderar Griffine".

Övriga bolag noterade över lag en god efterfrågan och noterar i flertalet fall hög lönsamhet under perioden, skriver John Häger.

För framtiden förväntar sig Duroc-chefen att bolagets väl presterande portföljbolag, "det vill säga den absoluta majoriteten av Duroc", fortsätter att utvecklas i rätt riktning, givet att inget oförutsett inträffar som starkt påverkar konjunkturutvecklingen såsom bolaget bedömer den i dagsläget.

"Drake kommer att ha utmaningar med fortsatta lagerjusteringar de närmaste månaderna men beräknas därefter väsentligt stärka sin intjäning. Råmaterialpriserna är tydligt på väg ner men vi får räkna med fortsatt volatilitet. Vi förväntar oss fortsatt höga energipriser i överskådlig framtid", skriver John Häger.Direkt-SE