DUROC: POSITIVA TECKEN MEN KOMMANDE KVARTAL ÄR SVÅRBEDÖMDA

2022-11-08 08:51:16

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Duroc pekar på att gaspriserna i Europa är på väg ner, vilket gynnar majoriteten av koncernens enheter. I USA skönjas tecken på att lagerjusteringarna avtar vilket bör generera ökning av efterfrågan.

Det skriver bolaget på tisdagsmorgonen i sin delårsrapport för det första kvartalet, juli-september, i det brutna räkenskapsåret 2022/23.

Duroc vinstvarnade i mitten av september, med hänvisning till bland annat ett hastigt och kraftigt prisfall på insatsvaror.

"Samtliga bolag med plaster som insatsvara (77 procent av Durocs omsättning) gynnas av den nedgång

av gaspriserna som nu sker i marknaden. Fortsätter priset på Polypropylen att sjunka finns dock en risk att kunderna fortsätter att skjuta på framtida inköp tills förväntad botten nås. Därefter bör emellertid betydande volymökningar och en återgång till mer normala och stabila volymer kunna registreras", skriver Duroc i tisdagens rapport.

Vd John Häger uppger att Duroc Machine Tool, Small Company Portfolio och Duroc Rail har "välfyllda orderböcker" vid ingången av andra kvartalet men att det samtidigt finns tecken på mer tveksamhet än tidigare inför nyinvesteringar hos kunderna.

"Summerat så befinner sig majoriteten av verksamheterna redan i lågkonjunktur och det finns tecken på att verkstadsindustrin och därmed industrihandeln närmar sig detsamma. Med denna bakgrund är även kommande kvartal svårbedömda", skriver han.Direkt-SE