DUROC: KONSOLIDERAT RÖRELSERESULTAT JULI-AUG TYDLIGT NEGATIVT

2022-09-15 18:05:49

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Industri- och handelskoncernen Durocs konsoliderade rörelseresultat för juli-augusti är tydligt negativt med en omsättning som är närmare 20 procent lägre än den budgeterade.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Det första kvartalets inledande månader har präglats av extraordinära händelser som närmast kan beskrivas som en "perfekt storm". Det är framför allt enheterna med tung tillverkning såsom IFG, Cotting och Cresco som drabbats av ett väsentligt sämre resultat än förväntat och det är högst osannolikt att koncernen når samma resultatnivå som det starka jämförelsekvartalet 21/22", skriver bolaget.

Kvartalet har präglats av ett hastigt och kraftigt prisfall på insatsvaror vilket lett till att kunder kortsiktigt men tydligt håller tillbaka sina inköp i avvaktan på att prisbilden ska stabiliseras på en lägre nivå, vilket i huvudsak väljer IFG, skriver bolaget.

"Prisfallet har även resulterat i betydande nedskrivningar av lager, vilka påverkar resultatutvecklingen, men ej kassaflödet, negativt. Ytterligare en faktor som pressat resultatet är exceptionellt kraftiga höjningar på el och gas, vilka ej hunnit kompenseras med prishöjningar mot kund", skriver bolaget.Direkt-SE