DUROC: INVESTERAR 110 MLN KR I PRODUKTION AV BELAGDA TEXTILIER

2022-04-20 10:01:41

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Duroc har beslutat att Griffine, den franska enheten inom dotterbolaget Cotting-Group, ska investera cirka 110 miljoner kronor i en ny produktionslina för tillverkning av belagda textilier.

Investeringen finansieras dels från egen kassa, dels med lokalt upptagna lån och inkluderar med cirka 30 miljoner kronor en tidigare aviserad satsning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Genom att installera den nya linan inom ramen för den befintliga fabriken i franska Nucourt kan betydande effektiviseringsvinster tas till vara, samtidigt som fabrikens totala kapacitet väsentligt utökas, skriver Duroc.

"Förutsättningarna för att Griffine på sikt väsentligt skall öka sina marknadsandelar i denna växande sektor, bedöms därför som goda. Den tidigare aviserade ordern om sammanlagt ca 530 MSEK från en aktör inom bilindustrin, innebär att den nya produktionslinan kan ges en basbeläggning redan från dess uppstart, vilken beräknas ske sent 2023", heter det.Direkt-SE