DUROC: Durocs årsredovisning och hållbarhetsrapport 2021/2022

2022-09-30 08:30:00

Årsredovisning och hållbarhetsrapport kan även beställas i pappersformat genom att maila info@duroc.com

Denna information är sådan som DUROC är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 september 2022 kl.08.30.

Cision