Dubbelt upp för grön portfölj

Publicerad 2012-02-16 14:38

Hållbara placeringar Veckans Affärers Hållbara portfölj, där vi sammanställt de tio aktier vi tror mest på i ett riktigt långsiktigt perspektiv, klarar sig fortsatt bra.

Sedan starten i november 2009 har portföljen avkastat 29 procent mot index (OMXS) 16 procent.

Aktieurvalet har dels gjorts utifrån de bolag som vi rankar högt när det gäller arbetet med de mer långsiktiga hållbarhetsutmaningarna och möjligheterna, dels utifrån mer traditionella värderingskriterier.

Den klart bästa utvecklingen står portföljens verkstadsbolag för med Atlas Copco i täten med en avkastning på hela 72 procent. Även den mindre sektorkollegan Nederman har utvecklats starkt med 64 procents uppgång.

Nykomlingen i portföljen, SKF, som vi plockade in så sent i december i fjol har klättrat goda 38 procent sedan dess.

Desto sämre har det så här långt gått för en annan av nykomlingarna från i december, Ericsson, som inte hängt med i det cykliskt ledda januarirallyt och dessutom straffades hårt av en ytterst svag rapport för det fjärde kvartalet. Aktien är ner 5 procent i portföljen.

Vi ser ingen anledning att göra någon omplacering för tillfället. De tio aktierna är utvalda för att bättre än de flesta andra ha långsiktigt bra förutsättningar till en generellt lägre risk.

* VA:s Miljö- och etikbetyg graderas på en femgradig skala, där 1 är sämst och 5 är bäst.

Bolag Betyg* Ansk kurs kr Kurs 8/2 Utv % Utv rel index %
Alfa Laval 4 102 133 30 14
Atlas Copco 4 97,35 167 72 56
Ericsson 5 65,95 62,70 -5 -20
Meda 4 66,50 71,50 8 -8
Nederman 4 62,25 102 64 48
Nolato 5 58,25 69 18 3
SCA 4 99,60 113 14 -2
Skanska 4 107 121 13 -2
SKF 5 120 166 38 23
Swedol 4 27,00 28,10 4 -11
Portfölj       29 14