Analyser Två banker sänker sina rekommendationer för Bravida. Det är SEB och Carnegie som sätter "sälj" respektive "behåll" på aktien mot att tidigare ha rekommenderat "behåll" respektive "köp".

Carnegie sänker sin rekommendation för Bravida till behåll från köp. Riktkursen höjs samtidigt till 115 från 105 kr.

Carnegie skriver att sänkningen görs för att värderingen nu återspeglar ett mer positiv scenario för bolaget och att förhållande mellan risk och potentiell avkastning nu inte är lika attraktivt som tidigare. Att riktkursen höjs motiveras med högre värderingsmultiplar i sektorn generellt.

SEB Equities sänker däremot sin rekommendation för Bravida till sälj från behåll. Riktkursen är 87 kr.

SEB anser att minskningen i offentliggjorda svenska bygg- och anläggningskontrakt, ofta en ledande indikation för Bravidas omsättning, kommer att påverka bolagets organiska tillväxt negativt. Analyshuset ser risk för negativ organisk tillväxt för 2021 och anser därmed att nuvarande värderingen är för hög.

Riktkursen på 87 kr är oförändrad och den ligger 25 procent lägre än fredagens stängningskurs.

Bravidas aktie stängde på 115,90 kr i fredags.