DRILLCON: ÖKAD OMSÄTTNING OCH EBITDA-RESULTAT 4 KV

2023-02-16 08:44:36

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Drillcon, som utför borrningar i gruvsektorn, hade en nettoomsättning om 105 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (97,7).

Ebitda-resultatet stärktes till 20,0 miljoner kronor (1,9).

Nettoresultatet uppgick till 8,6 miljoner kronor (-3,8).

"Lika starkt som sista månaden i tredje kvartalet avslutades, fortsatte det fjärde kvartalet att leverera! En organiskt tillväxt om 7 procent och ett starkt förbättrat rörelseresultat före avskrivningar på 20,0 miljoner kronor", framhåller vd Patrik Rylander i rapporten.

Vid en kortsiktig framåtutblick noterar bolaget en fortsatt ökande, historiskt stark, kontrakterad produktionsvolym på cirka 850 miljoner kronor som sträcker sig in i år 2024, vilket ger långsiktig stabilitet för Drillcon.

Vidare ser bolaget en fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från kunder trots en orolig omvärld och volatila mineralpriser.Direkt-SE