DRILLCON: ÖKAD OMS MEN MINSKAT EBITDA-RESULTAT 2 KV

2022-08-12 08:40:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Drillcon, som utför borrningar i gruvsektorn, redovisar en omsättning på 105 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (95,1). Ebitda-resultatet försvagades till 3,6 miljoner kronor (5,4).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Resultatet efter skatt kom in på -3,9 miljoner kronor (-2,5). Kassaflödet från den löpande verksamheten var -10,3 miljoner kronor (17,8).

"Jag ser en fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från Drillcons kunder samtidigt som vi har haft ett kvartal med utmaningar och framflyttade uppstarter av nya kontrakt. Även om metallpriserna kommit ned i prisnivåer är de på fortsatt historiskt höga nivåer", skriver Patrik Rylander i vd-ordet.

Drillcon uppges se hur kostnadsinflationen ökat, vilket i sin tur påverkar bolagets lönsamhet och produktionskostnad per borrad meter. På toppen är det mycket långa leveranstider på reservdelar från OEM-leverantörer som resulterat i onormalt långa produktionstopp vid ett underhåll eller maskinfel, skriver bolaget i rapporten.

"Kunder inom befintliga kontrakt adresserar ökade produktionsvolymer. Vidare är det fortsatt historiskt höga metallpriser. Vi ser även en fortsatt god investeringsvilja på marknaden och med kontrakterade volymer samt de åtgärder vi initierar att genomföra kommer vår lönsamhet på sikt öka i takt med volymen", skriver Patrik Rylander angående framtiden.

Produktionsstopp på Irland släpper under tredje kvartalet så att produktion enligt kontrakt kan startas upp, framhåller han vidare.Direkt-SE