DRILLCON: EBITDA-RES 8,1 MLN KR (8,5) SER FORTS GOD EFTERFÅGAN

2022-11-10 09:15:46

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Drillcon, som utför borrningar i gruvsektorn, redovisar en omsättning på 105 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2022 (85,6). Ebitda-resultatet försvagades till 8,1 miljoner kronor (8,5).

Det framgår av bolagets delårsrapport.

Resultatet efter skatt landade på 0,5 miljoner kronor (-0,8). Kassaflödet från den löpande verksamheten var 0,02 miljoner kronor (-8,5).

Under det tredje kvartalet har ett effektiviseringsprogram genomförts samtidigt som att projektet i Norge har avslutats. Dessa ger positiva effekter på nettoresultatet. September månad levererade ett nettoresultat på 4,1 miljoner kronor.

Framåt har Drillcon en "stark kontrakterad produktionsvolym" på cirka 840 miljoner kronor som sträcker sig fram till år 2024, vilket skapar stabilitet enligt bolaget.

Drillcon ser en fortsatt god efterfrågan och investeringsvilja från kunder trots att metallpriserna sjunkit.

Det interna effektiviseringsprogrammet som pågår förväntas få fullt genomslag det fjärde kvartalet samtidigt som Drillcon ser en fortsatt osäkerhet, kopplat till utvecklingen i Ukraina och den globala handeln.Direkt-SE