Nyårskonferensen Risken är överhängande för en stor korrektion på aktiemarknaderna, spår Nouriel Roubini, även känd som Dr Doom. Men för decenniet som helhet är han inte lika entydigt pessimistisk, snarare ”realistisk och en del optimistisk” för att använda hans egna ord i intervjun med Privata Affärer.

Nouriel Roubini blev världskändis på förutsägelsen att husmarknaden i USA skulle kollapsa, och öknamnet ”Dr Doom” fick han efter förutsägelsen om finanskrisen 2008 – två år innan den tog sin början.

Inför 275 investerare på Skagens Nyårskonferens på Waterfront i Stockholm på fredagsförmiddagen skissade Dr Doom på fyra olika scenarier för global tillväxt, beroende bland annat på utfallet av konflikten mellan Iran och USA.

Han talade också om de skuldsatta amerikanska bolagen, och om pressen på marginalerna som hotar att öka ytterligare i takt med att lönehöjningarna i USA ökar. Men Roubini anser själv att han snarare är realistisk än pessimistisk. Fast det gäller inte alltid, förstås.

Huvudscenariot inför 2020 är fortsatta spänningar mellan Iran och USA, samt en allt mer negativ utveckling på världens börser som en konsekvens. Till detta scenario hör också en kraftig oljeprishöjning, till 80 dollar fatet.

Korrigering på 10 procent

Och nästa finanskris när den än kommer är ingenting som blåser över särskilt snabbt. Nouriel Roubini tror inte på att världens centralbanker den här gången har särskilt mycket att komma med för att rädda ekonomin. Att sänka räntorna ger inte så stora effekter längre.

– I år kan vi få en korrektion på aktiemarknaderna på 10 procent, och nedgången pågår under ett år. Men det kan bli värre ändå för både oljepriset och korrektionen, beroende på hur konflikterna utvecklas. Blir konfliktnivån högre leder det till en ”bear market”, och då är fallet 20 procent, säger han och refererar till en historisk genomgång av tidigare konflikter.

Ingen tror i dag egentligen på att handelskriget ska eskalera till en militär konflikt, men sannolikheten har definitivt ökat för ett kallt krig, menar Roubini.

Konflikterna spänner över många olika områden, till exempel teknologi och ”teknisk övervakning”, valutafordringar och investeringar.

– Vid tolv av 16 tillfällen när en ny makt vuxit fram och utmanat en befintlig makt har det slutat med krig.

Successiv ”frånkoppling”

Just nu utmanas USA av Kina, men Roubini tror inte att det blir ett direkt krig mellan de båda länderna, men handelskriget kan vara på väg att befästas och kan fortsätta under mycket lång tid. Det skulle leda till en successiv ”frånkoppling” mellan de båda länderna. Resultatet blir då minskande ekonomiska kontaktytor mellan USA och Kina, och det skulle leda till en ”balkanisering” av världsekonomin.

Det har redan börjat i och med att 5G-näten separeras, menar Nouriel Roubini.

– USA tillåter inte det kinesiska telekombolaget Huawei att bygga 5G-nät i USA. Och USA försöker påverka allierade länder att stoppa kinesiska 5G-nät.

I och med att Internet of Things, sakernas internet, utvecklas och sprids till allt fler produkter kommer kraven att utökas från USA:s sida, att koppla bort tekniska vardagsprodukter som innebär spioneririsker. Successivt kommer då de olika ekonomiska leverantörskedjorna i världen att separeras.

Mellanöstern-pessimist

Roubini är pessimistisk när det gäller situationen i Mellanöstern. Själv av iranskt ursprung tippar han att risken för ett iranskt-amerikanskt krig är 20 procent. Den nuvarande iranska ledningen är villig att riskera ett militärt krig för att rädda den nuvarande regimen som skulle vinna på ett sådant, medan utfallet för Trump kan bli att han förlorar valet i november.

– Aktiemarknaden kollapsar om det blir krig och det leder till en recession och då kommer Donald Trump att förlora höstens presidentval.

Mer nyanserad

När Nouriel Roubini gjorde sina berömda förutsägelser om finanskrisen var han ganska entydig i sina beskrivningar. Den här gången, när han försöker beskriva det kommande decenniet, är han betydligt mer nyanserad.

– Jag har en bättre förståelse i dag för olika nyanser. Jag är varken optimistisk eller pessimistisk. Jag är realistisk, kan man säga.

– Att göra prognoser i den komplicerade värld vi lever i kräver ett öppet sinne både vad gäller uppsidan och nedsidan. Det handlar en del om att ”väga sannolikheter” mot varandra, förklarar Nouriel Roubini som beskriver vår ekonomiska framtid i fyra olika scenarier:

Expansion. Det blir en återgång till ekonomisk expansion på global nivå, med en tillväxt på 3,4 procent.

Inbromsning. Fortsatt inbromsning från nuvarande nivåer med en global tillväxt på 3 procent.

Accelererande inbromsning. Tillväxten faller allt snabbare, ned till åtminstone 2,7 procent.

Recession. Till sist, det fjärde scenariot, en recession med tillväxt under 2,5 procent.

Själv tror han inte på det fjärde alternativet. Risken för recessionen minskar i och med utvecklingen av brexit-processen och fas 1-avtalet mellan USA och Kina.

– Jag tror att vi hamnar någonstans mellan scenario två och tre, säger han.

Den forna pessimismen har kanske bytts till något som mer liknar en blandning av skepticism och realism. På den positiva sidan finns företeelser som förändrar världen, kanske till det bättre, som den teknologiska revolutionen, artificiell intelligens och sakernas internet, den energitekniska utvecklingen och biotekniken.

Allt ska balanseras mot företeelser på den negativa sidan, som underskottsproblematik, deflation, fallande priser, skuldkriser, oroande nationalism, minskat konsumentförtroende och en demografisk utveckling som aldrig tidigare skådats.

Till allt detta ska läggas frågan om hur det finansiella kapitalet faktiskt används och hur rivaliserande stater väljer att hantera konflikter.

Stora globala problem

Trots att läget inte är katastrofalt, finns det gott om globala problem de närmaste åren. Den amerikanska politiken är dysfunktionell, Tysklands politiska och ekonomiska problem är slående och i flera tongivande EU-länder finns uppenbara och akuta problem som i Italien, Frankrike och Spanien. Även industrin dras med ”signifikanta problem” och blir potentiellt svagare.

Den ekonomiska utvecklingen under 20-talet är högst avhängigt geopolitiken, inte minst gäller det konflikten mellan USA och Iran. Även här skissar Nouriel Roubini på fyra scenarier, varav det första är att det nu spända läget sakta återvänder till det som hittills varit status quo. Sannolikheten är 5 procent.

Åtminstone en recession

Därefter följer ett par steg, från eskalering av konfliktnivån till fullskaligt krig. Sannolikheten för det är 20 procent. Själv tror han på en kombination av scenarier som tillsammans innebär eskalering, men inte fullt krig.

Oljepriset, slutligen, är centralt i konflikten, för att inte säga hela världsekonomin.

– De flesta av världens länder är nettoimportörer av olja, och det gör att framtida ”oljechocker” är sannolika. En stängning av Hormuzsundet under sex månader skulle skicka upp oljepriset från 65 dollar fatet till cirka 150 dollar, säger Nouriel Roubini.

Skulle det i stället bli en månads blockad av sundet kommer priset att öka till 80 dollar fatet.

– En recession lär det åtminstone bli under de kommande tio åren, slår Nouriel Roubini fast, men preciserar inte när det sker.

Not: Nouriel Roubini är professor i ekonomi vid New Yorks Stern School of Business. Före krisspådomen var han ekonomisk rådgivare åt president Clinton. Han har också jobbat på Internationella Valutafonden (IMF), Världsbanken och på Fed, den amerikanska centralbanken.