Dotterbolaget Pharmarts Öppenvårdsapotek stängs tillsvidare efter inspektion

2023-02-17 10:39:35

DOTTERBOLAGET PHARMARTS ÖPPENVÅRDSAPOTEK STÄNGS TILLSVIDARE EFTER INSPEKTION

iApotek dotterbolaget Pharmarts Öppenvårdsapotek stängs tillsvidare efter Läkemedelsverkets inspektion

Efter en inspektion den 26 januari har Läkemedelsverket beslutat att stänga Pharmarts öppenvårdsapoteks verksamhet Svea Apotek. Pharmart tog del av beslutet 2023-02-10.

Några närmare detaljer kring ärendet gällande brister kan Läkemedelsverket inte avslöja med hänvisning till sekretess.

För Pharmart Svea Apotek gäller nu att ägarna har möjlighet att vidta åtgärder och rätta till bristerna och därefter kan Läkemedelsverket komma fatta ett nytt beslut i ärendet.

Pharmarts ledning arbetar sedan beslutet med dokumentationen samt har kommunikation med Läkemedelsverket för att så snart som möjligt öppna apoteket.

VD Mikael Ehrman mobil 0708-455182 e-mail mikael@iapotek.se

iApotek bedriver detaljhandel med receptfria läkemedel, nikotinläkemedel och tillhörande kringprodukter, samt kosmetik till marknadsmässiga priser. iApotek har tillstånd från läkemedelsverket att bedriva försäljning av receptfria läkemedel på internet. Försäljningen sker genom bolagets e-handelsplattform www.apotek365.se, på så sätt kan produkter enkelt och snabbt beställas direkt till dörren.

beQuoted