Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till värde av ca 21 MSEK

2021-09-10 08:45:00

Saxlund International GmbH har tecknat 2 kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 21 MSEK (2,1 MEUR), varav ett kontrakt med ett värde av ca 12,4 MSEK (1,24 MEUR). Saxlund ska främst leverera silos och materialhantering för slam.

Saxlund kommer leverera utrustning till Bahrain för hantering av avloppsslam i en process där slammet ska torkas för att sedan destrueras. Vi kommer även leverera materialhantering till en bioenergianläggning i Tyskland.

-Vårt dotterbolag i Tyskland har erhållit två stycken prestigeorder där kunderna kräver hög tillgänglighet och tillförlitlighet. Kunderna är återkommande kunder till Saxlund som uppskattar våra egenutvecklade lösningar för att erhålla en driftsäker anläggning. Saxlund kommer återigen att leverera våra robusta system till vattenindustrin samt till energibranschen. Vi ser kontrakten som ett kvitto på Saxlunds höga kvalité på våra materialhanteringssystem, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

MFN