Dotterbolag i Tyskland tecknar kontrakt till värde av ca 20 MSEK

2021-06-18 08:50:00

Saxlund International GmbH har tecknat 4 kontrakt till ett sammanlagt värde av ca 20 MSEK (2 MEUR), varav ett kontrakt med ett värde av ca 14 MSEK (1,4 MEUR). Saxlund ska främst leverera silos och skruvar för hantering av slam.

Saxlund kommer leverera utrustning för hantering av avloppsslam i en process där slammet ska torkas för att minska fukthalten.
 
-Vårt dotterbolag i Tyskland har tecknat ett större och tre mindre kontrakt där det större kontraktet är för hantering av avloppsslam. Saxlund ska leverera silos och skruvar till en process där avloppsslammet ska torkas för enklare hantering vid transport. Saxlund kommer återigen att leverera våra robusta system till vattenindustrin. Vi får återigen leverera till vattenindustrin som har höga krav på tillgänglighet och där Saxlunds högkvalitativa system har blivit standard för hantering av slam, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

MFN