Dotterbolag i Sverige tecknar kontrakt till värde av ca 11 MSEK

2021-05-26 08:30:00

Saxlund Sweden AB har tecknat kontrakt till ett värde av ca 11 MSEK. Saxlund ska under 2021 leverera materialhanteringsutrustning för inmatning av flis till en anläggning i Norge.

Saxlund kommer leverera en komplett inmatningsutrustning bestående av stångmatningsgolv, bandtransportör och fördelningssilos. Projektet är en del av kundens satsning för att sänka användning av fossila bränslen samt att reducera NOx-utsläpp.

-Vi är stolta och glada över att återigen vara inblandade i ytterligare ett projekt för att minska användningen av fossila bränslen. Det är en krävande anläggning med krav på hög tillgänglighet och i princip obefintligt med stopptid. Vi ser kontraktet som ett kvitto på Saxlunds höga kvalité på våra inmatningssystem för träflis samt ett bevis på Saxlunds leveranssäkerhet, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

MFN