Dotterbolag i Sverige har erhållit tilldelningsbeslut av Sinfra

2021-05-12 12:30:00

Saxlund International Holding AB har erhållit tilldelningsbeslut från Sinfra för tecknande av ramavtal för småskalig värmeproduktion. Saxlund är en av två leverantörer som erhållit tilldelning för hela omfattningen. Upphandlingen inom ramavtalet har en maximal omfattning under avtalstiden, på 2 år, på 400 000 000 SEK. Ingen volym garanteras under avtalsperioden.

Sinfra är en inköpscentral. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv upphandla teknisk utrustning och tjänster inom försörjningssektorn; verka för förbättrad produktkvalitet och ökad standardisering av produkter samt bedriva annan till detta anknuten verksamhet. Sinfra har för närvarande 435 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige, men kan även fungera som egen grossist. Mer information om Sinfra, se www.sinfra.se

-Saxlund har erhållit tilldelningsbeslut för ett stort ramavtal, vilket är jättekul. Det visar på att vi är en stabil partner med utarbetat hållbarhetsperspektiv. Inom ramavtalet för småskalig värmeproduktion ska fasta- och transportabla anläggningar för 1-10MW upphandlas.. Vi ser verkligen det här som ett stort kvitto på att Saxlund är en leverantör som levererar hållbara kvalitets anläggningar till våra kunder, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

MFN