Dotterbolag har tecknat kontrakt med Sinfra

2021-05-28 10:50:00

Saxlund International Holding AB har signerat ramavtal med Sinfra för småskalig värmeproduktion. Tilldelningen av ramavtalet skedde den 12 maj, vilket meddelades genom ett pressmeddelande (https://www.saxlund.se/mfn_news/dotterbolag-i-sverige-har-erhallit-tilldelningsbeslut-av-sinfra/). Tilldelningen har inte blivit överklagad, Ramavtalet har en maximal omfattning under avtalstiden, på 2 år, på 400 MSEK och gäller från den 1 juni 2021 till 1 juni 2023. Ingen volym garanteras under avtalsperioden.

Sinfra är en inköpscentral. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att för medlemmarnas räkning utifrån ett hållbarhetsperspektiv upphandla teknisk utrustning och tjänster inom försörjningssektorn; verka för förbättrad produktkvalitet och ökad standardisering av produkter samt bedriva annan till detta anknuten verksamhet. Sinfra har för närvarande 435 medlemsföretag inom försörjningssektorn i Sverige. Sinfra fungerar som ombud för sina upphandlande enheter, d.v.s. medlemsföretag runt om i Sverige, men kan även fungera som egen grossist. Mer information om Sinfra, se www.sinfra.se

-Saxlund har tecknat kontrakt för ett strategiskt viktig ramavtal med Sinfra. Det ska bli oerhört spännande att få jobba tillsammans med Sinfra och deras medlemmar. Vi ser att det här ramavtalet för småskalig värmeproduktion kommer kunna underlätta under upphandlingsprocessen för våra kunder. Vi ser verkligen det här som ett stort kvitto på att Saxlund är en leverantör som levererar hållbara kvalitets anläggningar till våra kunder, säger Stefan Wallerman, VD för Saxlund Group AB.

MFN