Doro vinstvarnar efter halverat resultat

Publicerad 2016-12-08 08:16

Aktier Telefonbolaget vd spår att rörelseresultatet för 2016 kommer att uppgå till 40-50 miljoner kr, en halvering mot tidigare "något lägre än 2015" års dryga 95 miljoner kr, och meddelar att vd Jérôme Arnaud lämnar bolaget.

Omstruktureringskostnader om cirka 21 miljoner kr, relaterade till vd-bytet samt neddragningar på svensk personal och stängning av ett franskt forsknings- och utvecklingskontor, kommer att belasta resultatet i fjärde kvartalet.

Jérôme Arnaud kommer att kvarstå som vd tills en efterträdare är rekryterad, något styrelsen väntar vara genomfört senast i början av 2017.

”För att hantera komplexiteten i Doros internationella närvaro, driva tillväxten på existerande marknader och utöka vår närvaro till nya marknader, har styrelsen kommit till slutsatsen att, även om Jerome Arnauds frekventa närvaro i Sverige och hans visionära ledarstil har varit till stor nytta för Doro genom åren, så kommer en centralisering av ledningsfunktionerna och utvecklingsverksamheten till huvudkontoret i Lund ge de operationella synergierna som behövs för att nå framgång”, skriver Doro i ett pressmeddelande.

Försäljningen under 2016 väntas fortfarande överstiga utfallet för 2015 (1 838 miljoner kr) och nuvarande orderingång är stark, meddelas också.