Rapport Telefontillverkaren Doro redovisar ett justerat rörelseresultat på 36,5 miljoner kr för det tredje kvartalet 2019. Det motsvarar en rörelsemarginal på 7,0 procent, framgår det av delårsrapporten.

Inklusive förvärvskostnader om 2,7 miljoner kr uppgick rörelseresultatet till 33,8 miljoner kr (33,3).

Resultat efter skatt blev 23,0 miljoner kr (26,5) och resultatet per aktie uppgick till 0,97 kr (1:12).

Nettoomsättningen uppgick till 521 miljoner kr (509), medan orderingången ökade 2,2 procent till 589 miljoner kr (576).

Doro upprepar samtidigt sin prognos. Den övergripande marknaden för mobiltelefoner förväntas vara fortsatt utmanande.

”Doro har bibehållit och förväntas bibehålla eller öka sina marknadsandelar i seniorsegmentet. Tjänster växer organiskt och vi jobbar aktivt med olika förvärvsmöjligheter varför vi förväntar oss fortsatt tvåsiffrig procentuell tillväxt i Tjänster för 2019. Lönsamheten förväntas fortsatt vara på en hälsosam nivå”, upprepar Doro i sina utsikter.