Doros vinst rasar

Publicerad 2016-08-11 08:50

Rapport Telefontillverkaren Doro, som tidigare i sommar vinstvarnade, redovisar ett kraftigt försämrat resultat.

Doro redovisar ett resultat efter skatt på 1,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2016 (21,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:05 kronor (0:91).

Nettoomsättningen uppgick till 474 miljoner kronor (424), motsvarande en ökning med 11,8 procent. Orderingången var 459 miljoner kronor (389).

Rörelseresultatet blev 4,2 miljoner kronor (29,3). I resultatet ingår omstruktureringskostnader på 4,9 miljoner kronor.

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 7,0 miljoner kronor (65,3).

Förseningar tynger

Doro har under våren sett vissa leveransförseningar av några telefonmodeller – något som hade påverkan på resultatet. Det framgår av Jérôme Arnauds vd-ord i rapporten.

”Vi förväntar oss att förseningarna även kommer att påverka tredje kvartalet och att en återhämtning av försäljningen kommer under fjärde kvartalet”, skriver han.

Den 6 juli varnade bolaget för att halvårsresultatet skulle bli lägre än förväntat.

Vinstvarningen motiverades i första hand med dämpad försäljning inom Doro Care på grund av ett överklagande av ett nytt ramavtal med SKL (Sveriges kommuner och landsting). Även i rapporten pekas detta ut som den främsta anledningen till vinstminskningen.

”Marginalen påverkas av en lägre andel av försäljningen från Doro Care och överlag högre kostnader, inklusive integrationskostnader för Trygghetssentralen”, skriver Doros vd som har förhoppningar om att situationen med kommunerna ska lösa sig ”under de närmaste månaderna”.

Doro upprepar prognos som sänktes i samband med vinstvarningen i juli: att vinsten för 2016 blir ”något lägre” än 2015 samtidigt som försäljningen fortfarande kan förväntas vara högre än föregående år.