Doro faller efter rapport

Publicerad 2016-05-03 13:54

Rapport Doro lyckades visserligen gå med vinst under det första kvartalet. Men telefontillverkaren spår att det andra kvartalet kan bli tufft. Aktien faller rejält.

Doro redovisar ett resultat efter skatt på 5,8 miljoner kronor för det första kvartalet 2016 (-21,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:25 kronor (-0:99).

Nettoomsättningen uppgick till 413 miljoner kronor (338), medan orderingången var 470 miljoner kronor (423).

Rörelseresultatet blev 9,3 miljoner kronor (-22,5).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -32 miljoner kronor (-44,6).

Står fast vid ökad omsättning helåret

Doro står fast vid prognosen om att både omsättning och resultat förväntas öka 2016, men på grund av stillastående i det nya ramavtalet med SKL blir det utmanande att i andra kvartalet nå samma resultat som motsvarande kvartal i fjol.

Det framgår av delårsrapporten för det första kvartalet.

Bakgrund är att ramavtalet med SKL har överklagats och i väntan på ett avgörande avvaktar kommunerna med nya upphandlingar. Detta stillastående hos SKL fördröjer upphandlingar till Doro Care i Sverige.

”Vi hoppas på ett besked om utgången av överklagandet inom de närmaste månaderna. Därefter bedömer vi att digitaliseringsprocessen kommer att ta ny fart och att kommunerna i Sverige återigen börjar lägga nya order, som i stor utsträckning kommer att kompensera för de som skjutits upp”, säger vd Jérôme Arnaud i rapporten.

Doros fokus nu är att bland annat öka försäljningen av bolagets två nya 4G-smarttelefoner, integrera det norska förvärvet samt förbereda lansering av Doros nya abonnemangstjänst.

{Chart}