Doros vinst krymper

Publicerad 2013-11-08 07:56

Rapport Seniormobiltillverkaren Doro redovisar ett betydligt lägre resultat jämfört med samma period ifjol. Samtidigt upprepas prognosen om försäljningstillväxt och marginal.

Telefontillverkaren Doro redovisar ett resultat efter skatt på 15,0 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2013 (25,7). Resultatet per aktie uppgick till 0:77 kronor (1:33).

Nettoomsättningen uppgick till 279 miljoner kronor (211), medan orderingången var 365 miljoner kronor (242).

Rörelseresultatet blev 20,3 miljoner kronor (16,2), samtidigt som resultatet före skatt uppgick till 20,1 miljoner kronor (11,8).

Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -19,3 miljoner kronor (+13,1).

Upprepar prognos

Doro upprepar sin prognos för 2013 där en en högre försäljningstillväxt och rörelseresultat, ebit, jämfört med 2012 väntas, trots press på bruttomarginalen. Det framgår av kvartalsrapporten.

Dessa utsikter exkluderar effekterna av det aviserade förvärvet av IVS, som förväntas bidra positivt till Doros resultat per aktie under 2013.